Selectiecriteria

Waarom beleggen in Duits vastgoed? Hier liggen verschillende argumenten aan ten grondslag. De vraag naar goede kwaliteit woningen in populaire toeristische steden en straten stijgt. Dit komt onder andere doordat de bewoners behoefte hebben aan goed onderhouden/opgeknapte, energie zuinige woningen met behoud van originele karaktereigenschappen.

Steden met de beste vooruitzichten op dit gebied zijn de steden met een historische binnenstad, die gevarieerd aanbod hebben aan winkels, culturele instellingen en horeca. Deze steden zijn niet alleen aantrekkelijk voor de eigen inwoners en mensen uit de regio, maar trekken ook toeristen aan. Daarom is Eminent Vastgoed in regio de Harz actief. Een regio waar nog uitstekende rendementen te behalen zijn!

Goede locaties dragen bij aan de waarde van het vastgoed en het woonplezier van de huurder. Tevreden huurders dragen in hoge mate bij aan de stabielere en voorspelbaardere resultaten waar Eminent Vastgoed naar streeft.. De objecten die voor Eminent Vastgoed in aanmerking komen dienen zorgvuldig geselecteerd te worden en moeten derhalve aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Duits onroerend goed gelegen in de Harz
  • Steden en dorpen met een sterke koopkracht, een historische binnenstad (bij voorkeur Unesco)  en een toeristische aantrekkingskracht.
  • Solvabele en solide huurders
  • Mogelijkheid tot indexering van huren
  • Minimaal 90% van de portefeuille dienen wooneenheden te zijn.
  • Goede bereikbaarheid.
  • Goede parkeer mogelijkheden
  • Goede staat van onderhoud
  • Uitstekende rendementsverwachtingen
  • 100% bezetting.

Door bovenstaande criteria toe te passen is het mogelijk een solide en gedegen vastgoedportefeuille op te bouwen met uitstekend rendementsverhoudingen.

5735.Old Town of Quedlinburg - Photo by Albertine Slotboom

Wilt u investeren?

Eminent Vastgoed is specialist in het selecteren, investeren en laten renderen van residentieel vastgoed gelegen in Duitsland.